Meteen naar de inhoud

Omdat vrijeschoolonderwijs verder gaat dan het reguliere leerplan zijn schenkingen van ouders nodig. Om deze rijke leeromgeving (met o.a. dans, theater, en het gebruik van natuurlijke en duurzame materialen) te kunnen bieden vragen wij een gemiddelde schenking van €385 per leerling.

Voor de organisatie hiervan hebben wij een nieuwe stichting speciaal voor de Vrijeschool Amsterdam West in het leven geroepen: Vrienden Vrijeschool Amsterdam West. Deze stichting is opgericht om transparantie te waarborgen en betrokkenheid te vergroten.

De Stichting Vrienden Vrijeschool Amsterdam West richt zich op de noodzakelijke financiele ondersteuning van het vrijeschoolonderwijs op de Vrijeschool Amsterdam West, dat wij als een waardevolle manier zien om de ontwikkeling van onze kinderen vorm te geven. Het unieke karakter van elk kind vraagt om individuele aandacht voor ieders behoeften, talenten en groei. Bij de school draait alles om het creëren van een omgeving waarin kinderen zich harmonieus kunnen ontwikkelen:

Samen maken we vrijeschoolonderwijs mogelijk

De aandacht voor de ontwikkeling van de creativiteit van onze kinderen door het verzorgen van kunstzinnig vakken en het gebruik van natuurlijke materialen neemt een centrale plaats in binnen het vrijeschoolonderwijs. Dat geldt ook voor de manier waarop de jaarfeesten in het onderwijscurriculum zijn geïntegreerd. Deze zaken, plus het mogelijk maken van aanvullende activiteiten ,zoals het bezoek aan een inspirerende theatervoorstelling, is een voorbeeld van een activiteit waar uw schenking aan wordt besteed.