Meteen naar de inhoud

De activiteiten

Het is juist de integratie van kunstzinnige elementen in het leerplan dat het vrijeschoolonderwijs zo kenmerkend maakt. Naast het verzorgen van kunstzinnige vakken, gaat dat onder meer om gebruik van natuurlijke materialen en het vieren van de jaarfeesten. Het mmakt deel uit van een holistische benadering van het leerproces, waarin niet alleen de intellectuele ontwikkeling, maar ook de creatieve groei en emotionele ontwikkeling van het kind centraal staat. De inzet van extra leerkrachten en begeleiders en de inkoop van duurzame en natuurlijke werkmaterialen om dit unieke onderwijs mogelijk te maken, wordt niet volledig gedekt door de reguliere bekostiging vanuit de overheid. Om dit toch mogelijk te maken, wordt door de school een beroep gedaan op financiële steun van de stichting, die daarbij afhankelijk is van de giften van de vrienden van de school – ouders en soms ook grootouders en andere die zich aangesproken voelen door deze bijzondere vorm van onderwijs.

Kunstzinnige vakken

De kunstzinnige vakken spelen een cruciale rol in het stimuleren van creativiteit en de bevordering van sociale interactie. Door kunstzinnige vakken, zoals euritmie, zang, handwerken, toneel, schilderen en tekenen, worden kinderen aangemoedigd om hun capaciteiten te ontplooien en creatief om te gaan met de complexiteit van het leven. Kinderen leren niet alleen zich kunstzinnig te uiten en te werken, maar ook om op een verbindende manier met elkaar om te gaan. Bovendien dragen deze vakken bij aan de opbouw van taalkundige en rekenvaardigheden. Ze leren hoe ze zich in hun omgeving kunnen positioneren, wat hen op latere leeftijd zelfverzekerder maakt. Het helpt het vermogen te ontwikkelen om obstakels, teleurstellingen en pijn te overwinnen, waardoor kinderen veerkrachtiger worden.

Natuurlijke materialen

In het vrijeschoolonderwijs wordt niet alleen waarde gehecht aan wat kinderen leren, maar ook aan de manier waarop ze dat leren. Verhalen vormen de basis van het leerproces. Kinderen horen verhalen en gaan er vervolgens creatief mee aan de slag, bijvoorbeeld door schilderingen te maken of door beschrijvingen aan te vullen met tekeningen. Bij de keuze voor materialen wordt voor natuurlijke en milieuvriendelijke opties gekozen, omdat het gebruik van duurzame materialen bijdraagt aan de vorming van bewuste, verantwoordelijke en gelukkige individuen.

Jaarfeesten

Binnen de vrijeschool nemen jaarfeesten een speciale plek in. Deze feesten bieden een organische verbinding tussen de ontwikkeling van het kind en de stemmingen van de seizoenen. Op deze manier wordt een diepere band gesmeed met de dynamiek van het leven. Het versterkt het gevoel van verbondenheid met de wereld om je heen. De jaarfeesten, zoals het Sint Jansfeest met het vuurspringen en het Michaëlsfeest met het verslaan van de draak, vormen een integraal onderdeel van deze ervaring. Maar ook Sint Maarten, het kerstfeest, Pasen en Pinksteren zijn prachtige momenten waarbij ouders vaak ook een actieve rol hebben in het tot stand brengen van deze gebeurtenissen. Ook hieruit voortvloeiende extra kosten worden zoveel mogelijk afgedekt fondsen vanuit de stichting, zodat elk kind de kans krijgt om deze rijke tradities te ervaren.

Aanvullende activiteiten

Voorbeeld van een project waarvoor aanvullende financiele steun kan worden aangevraagd, is het bezoek met de school aan het internationaal bekroonde Nicole & Martin circus, of een andere bijzondere voorstelling die de kinderen (en volwassenen) prikkelt, uitdaagt en inspireert zoals dat binnen vrijeschool context past.

Inrichting schoolgebouw

Bij de aankleding en vormgeving van de lokalen, de bibliotheek, andere werkruimtes zoals leraarskamer en administratie, keukentje en ook de algemene ruimtes, is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke en duurzame materialen. Dat betreft geen luxe-goederen of inrichting, maar basic goede en verantwoorde materialen dat moet worden onderhouden en soms ook vervangen. Ook hiervoor kan de school een beroep doen op een bijdrage van de stichting.

Kleuterklassen

Voor de kleuters, anders dan bij de oudere kinderen, staat het speelse element nog centraler in hun ontwikkeling. Dit vormt een basiselement in de begripsontwikkeling van zelf versus ander en in de manier waarop kleuters de wereld om hen heen steeds verder ontdekken. En ook het vermogen om op een speelse manier om te gaan met zowel lichte als serieuze onderwerpen is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind en haar/zijn vaardigheden. Daar speelt het gebruik van wol, zijde, hout en andere natuurlijke materialen voor speelgoed, de aankleding en inrichting van de klaslokalen en het opmaken van seizoenstafels een belangrijke rol in. De financiële steun van onze stichting helpt deze waardevolle toepassingen mogelijk te maken.